עליה לתורה

התרגשות רבה לרגע גיל בר המצווה

פעם אחת בחיים שחובה לתעד רגעים בעלי משמעות

.וערך רב עבור הילד והמשפחה