ילדים

איך אפשר שלא לתעד את הקטנים שלנו 

!שהופכים לגדולים כל כך מהר

...אני כאן כדי לתעד את הרגעים היקרים הללו